کاندوم‌های پوست روده گوسفند

اگر از نظر جنسی بسیار فعال هستید اما به لاتکس حساسیت دارید، استفاده از این نوع از کاندوم یکی از بهترین راه‌های پیش روی شماست. شاید پیش از رسیدن به این تصمیم برای تغییر نوع کاندوم، کاندوم‌های زیادی را امتحان کرده باشید. این نوع کاندوم‌ها از غشای روده‌ی گوسفند ساخته می‌شوند. این کاندوم‌های طبیعی اغلب کاندوم‌های "پوست بر...

کاندوم‌های پوست روده گوسفند

اگر از نظر جنسی بسیار فعال هستید اما به لاتکس حساسیت دارید، استفاده از این نوع از کاندوم یکی از بهترین راه‌های پیش روی شماست. شاید پیش از رسیدن به این تصمیم برای تغییر نوع کاندوم، کاندوم‌های زیادی را امتحان کرده باشید. این نوع کاندوم‌ها از غشای روده‌ی گوسفند ساخته می‌شوند. این کاندوم‌های طبیعی اغلب کاندوم‌های "پوست بره" یا "پوست" خوانده می‌شوند و به دلیل حساسیت فوفق العاده  خود شهرت فراوانی دارند.

علیرغم فوق العاده بودن این نوع از کاندوم‌ها، بهرحال استفاده از این نوع از کاندم‌ها نیز یک ریسک را در پی دارد. این ریسک عدم محافظت این نوع از کاندوم در مقابل بیمایهای پوستی و HIV می‌باشد. البته این کاندوم‌ها در مقابل بارداری کاملا ایمن هستند.

هر چند این نوع از کاندوم‌ها به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع کاندوم‌ها شناخته می‌شوند اما در حال حاضر تنها یک برند - تروجان - در دنیا این نوع از کاندوم را تولید و عرضه نموده است. این نوع کاندوم‌ها بسیار نازک هستند و ححرارت بدن را به صورت کامل منتقل می‌کنند. به همین دلیل است که کسانی که از این کاندوم استفاده می‌کنند لذت و احساس آن در رابطه‌ی جنسی را با هیچ نوع دیگری قابل مقایسه نمی‌دانند. یک ویژگی مثبت دیگر این نوع عکاندوم این است که می‌تواند با روان کننده‌های پایه روغنی  نیز مورد استفاده قرار گیرد و از طرف دیگر ققابل تجزیه است و به طبیعت برمی‌گردد.

دلیل اینکه این نوع از کاندوم در مقابل STI و HIV مومثر نمی‌باشد اینست که غشای روده گوسفند سوراخ‌های بسیار ریزی دارد که میکروب‌های مربوط به این بیماری‌ها می‌توانند از آن‌ها عبور کنند اما اسپرم‌ها خیلی بزرگتر از این سوراخ ها هستند و نمی‌توانند از آن‌ها عبور کنند. بنابراین استفاده از این نوعع از کاندوم به شرکای جنسی ای پیشنهاد می‌شود که از وضعیت سلامت هم کاملا مطلع هستند.

بیشتر

کاندوم‌های پوست روده گوسفند