عطر ترش به عطري ميگويند كه طعم مركبات را بخاطر بياورد.

عطرهاي ترش القاكنندۀ حس طراوت و شادمانی اند.

عطرهاي ترش باعث آرامش روحي و رفع خستگي نيز مي‌شوند.

در باشگاه‌هاي ورزشي، هواي داخل باشگاه را معمولا با رايحه‌هاي ترش مطبوع مي‌کنند.

در فصل گرم، استفاده از رايحه‌هاي خنک و ترش،جنگلي و‌ وحشي بسيار خوش‌آيند است.

 به رایحه ترش CITRUS می گویند که رایحه مركبات مانند: نارنج، لیمو ترش و پرتغال می باشد.

عطر و ادکلن با رایحه ترش